Strona główna > Sprzęt Audio > Badanie jasności i szczegółowości dźwięku słuchawek w odniesieniu do tonów średnich

Ostatnio, po otrzymaniu kilku nowych słuchawek (w zasadzie nowych dla mnie) do przetestowania i oceny, a być może do zatrzymania na stałe, byłem zaskoczony szerokim zakresem różnic w brzmieniu pomiędzy różnymi słuchawkami. Łatwo było mi się dostosować do mocnego basu i słabego basu, o ile nie był on w znacznym stopniu dudniący lub nadęty. Łatwo było mi również dostosować się do różnic w sile wysokich tonów, o ile nie było żadnych poważnych irytacji, takich jak silne sybilanty i ostre tony.

Kiedy już wyeliminowałem z różnych powodów tych, którzy nie byli moimi konkurentami, pozostała mi moja osobista stajnia słuchawek: Sennheiser HD-800, PX-100-II, PX-200-II; Beyerdynamic DT-48E, DT-1350, DTX-300p; oraz B&W P5 (mój drugi zestaw, nabyty dzisiaj). Dla mnie najbardziej intrygującym z nowych nabytków były Beyer DT-1350, które niektórzy określają jako następcę modelu T50P.

Po dokładnym przeszukaniu recenzji T50P i znalezieniu bardzo niewiele, poza ogólną zgodą co do tego, że bas w T50P jest bardzo lekki, moje własne doświadczenie z DT-1350 mówi mi, że Beyer naprawił ten mały problem. Z drugiej strony, brzmienie DT-1350 od średnicy w górę wydaje się być powtórzeniem brzmienia T50P, co skłoniło mnie do przeprowadzenia badań w tym zakresie.

Korzystając z wykresów odpowiedzi częstotliwościowej Tylla Hertsena (dawniej sprzedawcy słuchawek i wzmacniaczy 'Headroom'), oraz z mojego własnego doświadczenia w korelowaniu spadków w zakresie górnego środka i niższych wysokich tonów z postrzeganą szczegółowością w tym obszarze (lub jej brakiem), sporządziłem następującą listę słuchawek i wielkości spadku w decybelach od średnicy w okolicach 400 hz do obszaru od około 4000 do 7000 hz, gdzie każda ze słuchawek ma największy spadek (lub "suckout", jak to się czasem określa). Dla porównania, Sennheiser HD-800 mają spadek około 8 db, Audeze LCD-2 mają spadek 17 db, a nowe HiFiMan HE-500 mają spadek 12 db.

Zrobiłem dwie tabelki, z których pierwsza jest posortowana według producenta i modelu. Druga tabela jest posortowana według spadku w ilości decybeli. W drugiej tabeli narysowałem linie pomiędzy "grupami", aby reprezentowały to, co uważam za "jasne", "normalne", "zagłębione" i "przygnębione".

W uzupełnieniu do powyższych tabel, dokonałem również innego porównania - tylko dwóch słuchawek - Beyer DT-48E i DT-1350, starając się określić całkowitą i średnią wielkość odchylenia od punktu zakotwiczenia (400 hz), oraz spróbować wyczuć gładkość tych odchyleń (tj. wielkość zmiany z punktu pomiaru na punkt pomiaru, w przeciwieństwie do wielkości różnicy od każdego punktu pomiaru do punktu zakotwiczenia).

W tabeli poniżej widać, że całkowite odchylenia (w wartościach bezwzględnych) DT-48E sumują się do 94, a DT-1350 do 149. Ale są to odchylenia od punktu zakotwiczenia 400 hz. Kiedy widzimy, że zmiany "measure-to-measure" dla DT-48E sumują się do 88.5, i tylko 60 dla DT-1350, okazuje się, że ogólna odpowiedź DT-1350 od 400 do 11000 hz jest gładsza, aczkolwiek konsekwentnie niższa w częstotliwości od punktu zakotwiczenia.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wszystkie lepsze słuchawki wykazują spadki i rozdrobnienie w odpowiedzi na średnie i górne częstotliwości, które są pokazane na wykresach pomiarowych, to oczywiście dane na każdym z tych wykresów mogą być "znormalizowane", aby odjąć różnice od wyidealizowanej odpowiedzi jak na wykresie. Tak więc, podczas gdy wykresy pomiarowe Tylla Hertsena są niezwykle ważne i użyteczne, aby przynajmniej częściowo zweryfikować to, co słyszymy w konkretnych słuchawkach, jest kilka pytań, na które, jak sądzę, można by odpowiedzieć, gdyby ktoś przeprowadził dodatkowe statystyki na danych zawartych w tych wykresach.

P: Czy 400 hz jest właściwą kotwicą lub punktem obrotu dla pomiaru odchyleń reakcji, czy też powinno to być ustawione inaczej dla każdego poszczególnego słuchawki?

Na przykład, jeśli przesunąłbym punkt zakotwiczenia dla DT-1350 na 2000 hz, całkowite odchylenia wyniosłyby 85 zamiast 149. 2000 hz jest prawdopodobnie zbyt wysoko, ale ilustruje to punkt widzenia.

P: Jeśli dane zostały znormalizowane przez odjęcie odchyleń wyidealizowanej odpowiedzi, czy to sprawi, że wyniki będą jaśniejsze lub dokładniejsze?

W tym momencie nie wiem, ale przeprowadziłem krótki test używając wykresu Sennheisera HD-800 jako "idealnej" krzywej odpowiedzi. W tym przypadku, odpowiedź DT-1350 pasowała do HD-800 bardziej niż DT-48, co sugeruje, że wyniki odchylenia zanotowane powyżej mogą nie być tak dobrym testem jak testy gładkości i normalizacji odpowiedzi.

P: Czy odpowiedź basowa każdej ze słuchawek miałaby łagodzący wpływ na wyniki testów przeprowadzonych na średnich i wysokich częstotliwościach, szczególnie jeśli odpowiedź basowa byłaby silniejsza niż średniotonowa lub punkt zakotwiczenia?

Myślę, że tak, ale w tym momencie nie wiem, jak to będzie działać.